اولين برف 94! جاي نگراني نيست، جمعه با شما خواهيم بود
تصاويري زيبا از بارش اولين برف زمستاني در پيست ارشاد
بارش اولين برف پاييزه در مشهد در نوع خود انقدر جذاب بود تا بسياري از همشهريانمان و البته هموطنانمان را در جاي جاي کشور به بيرون بکشاند چرا که ظاهراً اين موج برف و سرما که سازمان محترم هواشناسي آنرا وارونگي دمايي ناميده است، به مشهد خلاصه نشده و بسياري از شهرها را زودتر و يا در آسنده دربر خواهد گرفت. اين زيبايي بوجود آمده در طبيعت ما را نيز وادار کرد تا سري به پيست بزنيم که امروز با توجه به بارش برف و لغزندگي آن قابل استفاده نبود. اما محيط طبيعي و کوهستاني آن آنقدر زيبا هست که در اين هوا هم مارا بيرون بکشد.

تصاوير زير منتخب عکس هايي است که امروز به ثبت رسيده…

Start Learning to Drive Today

Give us a call to schedule your first driving lesson

  • 1-800-555-555

Sign up to our Newsletter

[fusion_form form_post_id=”1028″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /]

(We do not share your data with anybody, and only use it for its intended purpose)